Komisija za Reviziju Ljudskih Prava- informacionu kampanju u Srbiji

Broj                   01-2011
Datum               27.01.2011
Kontakt              John J Ryan

Komisija za Reviziju Ljudskih Prava (Komisija) je produžio svoju tekuću informacionu kampanju u Srbiji od 23. do 25. januara 2011.

Komisija se sastao sa g-dinom Vladimirom Ristićem, pomoćnikom ministra iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju i g-dinom Slobodanom Boškovićem, pomoćnikom ministra iz Ministarstva pravde u Beogradu.

Ministri su upoznati sa mandatom i aktivnostima Komisije, nakon čega je Komisija odgovorio na brojna pitanja o svom radu i dobio informacije od pomoćnika ministara o trenutnoj situaciji u vezi nekoliko pitanja koja se odnose na Kosovo.  Ministri su uverili Komisiju o spremnosti navedenih ministarstava da pruže svoj doprinos u sprovođenju navedene informacione kampanje.

Pored toga, Komisija se sastao sa predstavnicima Danskog saveta za izbeglice, UNHCR-om, Grupom 484, Sveti Spaso i Balkanskim centrom za migracije u Beogradu. Komisija je takođe uspostavio kontakt sa niškim Udruženjem za nestala i kidnapovana lica kako i sa predstavnicima nekoliko raseljenih porodica iz Prokuplja.

Molim vas posetite našu internet stranicu www.hrrp.eu za više informacija o ovom Komisijju.

Napomena za urednika;
Komisija za razmatranje ljudskih prava (HRRP) za EULEX Kosovo, kao nezavisni mehanizam za navode o kršenjima ljudskih prava, će razmatrati žalbe bilo kojeg lica koji bude smatrao da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u sprovođenju svojih izvršnih dužnosti. HRRP nije sudsko ili disciplinarno telo. Mehanizam će jedino razmotriti da li je ili nije došlo do kršenja ljudskih prava i formulisaće preporuke za pravne lekove. HRRP je nezavisna u sprovođenju svojih dužnosti, koje će obavljati nepristrasno i sa integritetom.