Komisija za Reviziju Ljudskih Prava-
sedmo redovno zasedanje

Broj                   04-2011
Datum               9.6.2011
Kontakt             John J Ryan

Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj: Komisija) je održala svoje 7 (sedmo) redovno zasedanje u Prištini od 06. do 08. juna 2011. god.

Komisija je navela da je dvadeset pet (25) žalbi na čekanju kod Komisije a doneli su odluke za četiri (4) od tih žalbi. Ove odluke će biti prosleđene podnosiocima žalbi kao i šefu misije (čitaj: ŠM), EULEX-a na Kosovu i one će biti objavfljene na internet stranici Komisije nakon prevoda na albanskom i srpskom jeziku.

Još jedna (1) žalba je prosleđena šefu misije za njegova zapažanja i komentare o prihvatljivosti i osnovama tog slučaja. Ispitivanje tog slučaja će biti otpočeto na kasnijem zasedanju komisije nakon prijema zapažanja i komentara od strane šefa misije i podnosioca žalbe.

Pored ispitivanja žalbi, Komisija je nastavila sa svojom tekućom informativnom kampanjom tako što je uradila prezentaciju predavanja o pravima žena sa Kosova na naseleđe. Ovom događaju je prisustvovalo oko dvadeset pet (25) osoba koji su kasnije učestvovali u diskusiji na pomenutu temu.

Naredna sednica Komisije će se održati od 12. do 15. septembra 2011. god.

Molimo posetite sajt www.hrrp.eu radi više informacija o Komisiji.

Napomena za urednika;
Komisija za razmatranje ljudskih prava (HRRP) za EULEX Kosovo, kao nezavisni mehanizam za navode o kršenjima ljudskih prava, će razmatrati žalbe bilo kojeg lica koji bude smatrao da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u sprovođenju svojih izvršnih dužnosti. HRRP nije sudsko ili disciplinarno telo. Mehanizam će jedino razmotriti da li je ili nije došlo do kršenja ljudskih prava i formulisaće preporuke za pravne lekove. HRRP je nezavisna u sprovođenju svojih dužnosti, koje će obavljati nepristrasno i sa integritetom.