Odbor za Reviziju Ljudskih Prava-
sedmo redovno zasedanje

Saopštenje za štampu
Broj                       06-2011
Datum                 25.11.2011
Contakt              John J Ryan

Komisija za razmatranje ljudskih prava

Komisija za razmatranje ljudskih prava (KRLjP) je održala svoju 9tu redovnu sednicu u Prištini od 21. do 23. novembra 2011. godine.

Konstatovano je da je bilo sedamnaest (17) žalbi na čekanju na početku sednice a komisija je usvojila odluke za jedanaest (11) od tih žalbi. Pored toga, komisija je razmotrila sprovođenje svojih preporuka u dva slučaja koje je saopštila šefu misije, EULEX-a, (u tekstu: ŠM). Komisija je konstatovala da je EULEX preduzeo određene mere kako bi rešili situaciju podnosilaca žalbi unutar okvira rada svog izvršnog mandata na prvom slučaju. Što se drugog slučaja tiče, komisija je konstatovala da je šef misije sproveo suštinu preporuka komisije. Utvrdili su da je šef misije sproveo svoje funkcije kao što je prikladno u oba slučaja i odlučili su da zatvore ispitivanje slučajeva. Odluke usvojene od strane komisije će biti prosleđene podnosiocima žalbi kao i šefu misije i biće objavljene na internet stranici komisije nakon prevoda na albanskom i srpskom jeziku.

Komisija je nastavila sa svojim aktivnostima informativne kampanje putem sastanaka sa predstavnicima organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, savetom evrope, kancelarije za veze evropske komisije i sa predstavnicima danskog saveta za izbeglice. Pored toga, komisija je sprovela diskusiju za okruglim stolom o pravnoj pomoći sa predstavnicima različitih organizacija koje se bave ili su uključene u pravnu pomoć na Kosovu. Cilj diskusiuje je bio da se odredi kod koga komisija može najbolje da uputi ljude čije su žalbe van njene pravne nadležnosti.

Komisija je primila četrdeset tri (43) žalbe od početka rada u junu 2010. godine.
Naredna sednica komisije će se održati od 06. do 08. februara 2012. godine.

Molimo posetite sajt www.hrrp.eu radi više informacija o Komisiji.

 

Napomena za urednika:
Odbor za razmatranje ljudskih prava (Odbor) za EULEX na Kosovu, kao nezavisan mehanizam odgovornosti za navodne povrede ljudskih prava, razmatra žalbe svakog lica koje tvrdi da je bilo žrtva povrede ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu prilikom obavljanja svog izvršnog mandata. Odbor nije sudsko ili disciplinsko telo. Mehanizam samo ispituje da li je došlo do povrede ljudskih prava ili ne i sastavlja preporuke za mere ispravke. Takve mere ne obuhvataju novčanu nadoknadu. Odbor je nezavisan u obavljanju svojih funkcija, a koje obavlja nepristrasno i sa integritetom.