Odbor za Reviziju Ljudskih Prava-
sedmo redovno zasedanje

Saopštenje za štampu


Broj                       05-2011
Datum                 15.09.2011. god.
Kontakt              Džon Dž. Rajan

Odbor za razmatranje ljudskih prava

Odbor za razmatranje ljudskih prava (ORLJP) održao je svoje 8. redovno zasedanje u Prištini od 12. do 14. septembra 2011. god.

Konstatovano je da u postupku pred odborom ima 26 žalbi a odluke su donesene o 11 tih žalbi. Odluke će se proslediti žaliocima, kao i šefu misije EULEX-a na Kosovu i objaviće se na vebsajtu Odbora nakon što se prevedu na albanski i srpski jezik.

Osim toga, Odbor se sastao sa predstavnicima organizacija civilnog društva povodom njegove kampanje informisanja od 13.09.2011. godine, sa ciljem da se razviju tesniji radni odnosi. Taj sastanak je organizovao Saferworld, koji radi sa međunarodnom zajednicom i lokalnom zajednicom na Kosovu na unapređenju pravde i bezbednosti.

Odbor se sastao i sa svojim pandanom iz Ujedinjenih nacija, UNMIK-ov Savetodavni odbor za ljudska prava, dana 13.09.2011. god. Svrha sastanka bila je da se razgovara o zajedničkim interesima, da se razmene iskustva, stavovi i razmotri moguća strukturna saradnja između dva odbora.

Kilijan Val, zamenik načelnika kadrova EULEX-a, bio je ljubazan da poseti zgradu ORLJP 13.09.2011. godine, kada je imao sastanak upoznavanja sa Odborom.

Odbor je nedavno primio dve nove žalbe čime je celokupan obim posla dostigao broj od 41 predmeta. Sledeće zasedanje Odbora održaće se u sedmici koja počinje 21.11.2011. god.

Za više informacija o Odboru posetite www.hrrp.eu.

 

Napomena za urednika:
Odbor za razmatranje ljudskih prava (Odbor) za EULEX na Kosovu, kao nezavisan mehanizam odgovornosti za navodne povrede ljudskih prava, razmatra žalbe svakog lica koje tvrdi da je bilo žrtva povrede ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu prilikom obavljanja svog izvršnog mandata. Odbor nije sudsko ili disciplinsko telo. Mehanizam samo ispituje da li je došlo do povrede ljudskih prava ili ne i sastavlja preporuke za mere ispravke. Takve mere ne obuhvataju novčanu nadoknadu. Odbor je nezavisan u obavljanju svojih funkcija, a koje obavlja nepristrasno i sa integritetom.