Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava

Broj                      05-2010
Datum                 15.09.2010

Odbor za Razmatranje Ljudskih Prava (u daljem tekstu Odbor) održao je svoj treći redovni sastanak u Prištini od 13-og do 15-og septembra 2010 godine.

Odbor je ustanovio da je tokom proteklih nedelja podneto trinaest (13) žalbi. Koje su registrovane u Sekretarijatu i predsedavajući član odbora dodelio je te žalbe izveštačima. Odbor je razmotrio četiri (4) žalbe koje je proglasio neprihvatljivim. Odluke o tim slučajevima prosleđene su podnosiocima kao I Šefu Misije i objavljene sun a sajtu Odbora.

Odbor je nastavio sa svojom tekućom informativnom kampanjom kroz sastanke sa Prof. Dr. Haki Demolijem, Ministrom Pravde i Izvršnim Direktorom Kosovskog Pravosudnog Centra. Takođe su održani sastanci sa pravnim zvaničnicima KFOR-a, kao i sa predstavnicima Međunarodne Civilne Kancelarije zaduženim za opšta prava, ljudska prava I prava zajednica i sa Kancelarijom Specijalnog Predstavnika Evropske Unije.  

Odbor je takođe održao konferenciju za štampu posvećenu njegovom mandatu i dosadašnjim aktivnostima koja je snimljena sa ciljem da bude emitovana na Kosovskoj Televiziji 21 i Albanskoj televiziji Top Channel.

Novoizabrani Šef Kadrovske Službe EULEX-a, u društvu Vršioca Dužnosti Šefa Kancelarije za Ljudska Prava i Pitanja Polova posetio je prostorije Odbora 14-og septembra 2010 godine.  

Naredni sastanak Odbora planiran je da bude održan u Prištini od 22-26 novembra 2010 godine.

Napomena za urednika;

Komisija za razmatranje ljudskih prava (HRRP) za EULEX Kosovo, kao nezavisni mehanizam za navode o kršenjima ljudskih prava, će razmatrati žalbe bilo kojeg lica koji bude smatrao da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u sprovođenju svojih izvršnih dužnosti. HRRP nije sudsko ili disciplinarno telo. Mehanizam će jedino razmotriti da li je ili nije došlo do kršenja ljudskih prava i formulisaće preporuke za pravne lekove. HRRP je nezavisna u sprovođenju svojih dužnosti, koje će obavljati nepristrasno i sa integritetom.