Odbor za Reviziju Ljudskih Prava-
zasedanje

Broj                       04-2014
Datum                 15.09.2014
Kontakt              John J. Ryan

Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj: Komisija) je održala svoje 22 zasedanje u Prištini od 25. do 27. avgusta 2014. godine.

U propratnoj odluci za slučaj W protiv EULEX-a (koji se odnosi na tužioce EULEX-a koji su podelili žaliočevu izjavu u svojstvu svedoka i druge lične informacije sa organima vlasti u Srbiji) Komisija je ustanovila da je Šef Misije EULEX-a sproveo većinu preporuka koje je Komisija dala ali je odlučio da jednu ne sprovede. Komisija je odlučila da zaključi dalje ispitivanje slučaja.

U slučaju Krlić protiv EULEX-a Komisija je našla da EULEX nije povredio prava podnosioca žalbe shodno članu 8. Evropske konvencije za ljudska prava (pravo na privatan život). Žalbu je podneo zvaničnik srpske vlade kome je granična policija EULEX-a odbila ulazak na Kosovo. Komisija smatra da se žalilac nije pridržavao procedura koje se odnose na posete srpskih zvaničnika Kosovu. Komisija je zaključila da je granična policija EULEX-a postupila unutar svog polja slobodne procene, i ne dozvoljavanje ulaska podnosiocu žalbe je opravdano pod okolnostima datog slučaja.

Tri druga slučaja su proglašena neprihvatljivim. Od toga je u dva Komisija našla da nije prikazano da je EULEX bio uključen u bilo kom svojstvu u pogledu spornih pitanja. Treći slučaj se tiče postupaka pred Vrhovnim Sudom Kosova. Kao i u mnogim prethodnim slučajevima koji se odnose na slične žalbe, Komisija je našla da nema nadležnost da razmatra sudske postupke koji se vode pred sudovima na Kosovu, čak i ako sudije EULEX-a sede na klupi. Jedna žalba je uklonjena sa liste predmeta.

Komisija je prosledila dva slučaja Šefu Misije EULEX-a, tražeći od njega mišljenje o prihvatljivosti i osnovanosti istih. Jedan od tih slučajeva je podnet od strane rođaka osobe koja se vodi kao nestala još od 2000. godine. Žalilac tvrdi da EULEX nije uspeo da sprovede jednu efikasnu istragu povodom nestanka njenog rođaka. Drugi slučaj se odnosi na nekoliko istraga sprovedenih od strane tužilaca EULEX-a.

Sve odluke će biti objavljene na internet stranici Komisije odmah nakon prevoda istih na albanski i srpski jezik.

Naredna sednica Komisije je zakazana da se održi od 10. do 12. novembra 2014. godine.

Trenutno je pred Komisijom na čekanju 43 slučajeva. Od toga je 21 slučaj prosleđen strankama; dva slučaja su proglašena prihvatljivim. Preostali slučajevi su u razmatranju.

Radi više informacija o Komisiji i radu na slučajevima, molimo posetite sledeći sajt:  www.hrrp.eu.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao jedan nezavistan mehanizam odgovornosti za navodna kršenja ljudskih prava, razmatraće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu tokom sprovođenja  svog izvršnog  mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će sprovoditi  sa nepristrasnošću i integritetom.