Komisija za razmatranje ljudskih prava -
zasedanje

Broj                    03-2017
Datum                14.06.2017
Kontakt              John J Ryan

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (čitaj: Komisija) održala je svoje 34-o zasedanje od 12. do 14. juna 2017. godine. Komisija je donela jednu (1) odluku o prihvatljivosti, jednu (1) propratnu odluku o sprovođenju preporuka iste od strane Šefa Misije, (čitaj: ŠM), i jednu (1) odluku o neprihvatljivosti, i odlučila da dva (2) slučaja skine sa liste predmeta.

U slučaju br. 2011-27, slučaj koji se tiče okolnosti smrti jednog svedoka ratnih zločina, Komisija je konstatovala da je žalba prihvatljiva pod uslovima članova 2. i 3. Evropske konvencije za ljudska prava i osnovne slobode (naime, pravo na život; pravo da osoba ne bude predmet mučenja, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja).

U slučaju br. 2013-21 Thomas Rusche protiv EULEX-a, Komisija je konstatovala da je ŠM preporuke komisije sproveo delimično i preporuku da dâ izjavu kojom priznaje da su okolnosti slučaja koje se pripisuju EULEX-u tokom sprovođenja svog izvršnog mandata dovele do kršenja žaliočevih prava. Stoga je komisija odlučila da zatvori slučaj za dalje ispitivanje. Ovaj slučaj se odnosi na navodnu proneveru izvršenu nad žaliocem i na navode o kršenju prava koja su nastala iz iste.

U slučaju br. 2015-02 Ramadan Hamza protiv EULEX-a, komisija je odlučila da je žalba neprihvatljiva u skladu sa pravilom 25 (1) pravilnika o radu komisije kao i prema OPLAN-u EULEX-a na Kosovu pošto se ista odnosila na navodno kršenje njegovih prava u smislu sudskih postupaka pred kosovskim sudovima nad kojima komisija nema nadležnost.

U slučajevima br. 2015-14 Miodrag Konić protiv EULEX-a i 2015-16 Vuleta Voštić protiv EULEX-a, Komisija je odlučila da iste skine sa svoje liste slučajeva shodno pravilu 29 bis paragraf 1(1) pravilnika o radu iste, kao što sledi:

Pravilo 29 bis. Skidanje žalbe sa liste

  1. Komisija može u bilo kojoj fazi postupka da odluči da žalbu skine sa svoje liste slučajeva onda kada okolnosti dovedu do zaključka da

(1) Žalilac ne namerava da dalje procesuira svoju žalbu;

U ovom slučaju, Komisija nije uspela da uspostavi prikladnu komunikaciju sa žaliocima.

Odluke Komisije su objavljene na internet stranici na engleskom, srpskom i albanskom jeziku: www.hrrp.eu.

Trenutno ima trideset šest (36) žalbi na čekanju pred Komisijom.

Komisija je održala sastanak sa gđom Marianne Fennema, šefom kancelarije za ljudska prava i pravna pitanja, EULEX, kao i sa gđom Katjom Dominik, šefom izvršnog odeljenja EULEX-a na Kosovu u utorak, 13. juna 2017. godine.

Naredna sednica Komisije je zakazana da se održi od 06. do 08. septembra 2017. godine.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.