Demant na članak “Ugrožen Salustrov imunitet” u novinama Tribuna od 14. februara 2013. godine.

Saopštenje za štampu
Broj                       02-2013
Datum                 14.02.2013
Kontakt              John J. Ryan

Komisija za razmatranje ljudskih prava (u tekstu: Komisija) je primetila krajnje iznenađujući članak objavljen u novinama Tribuna na dan 14. februar 2013. godine, koji upućuje na slučaj Agima Zogaja, poznatiji kao “Svedok X”.

Komisija potvrđuje da je slučaj na čekanju pred istom i biće ispitan kao i svaki drugi slučaj koji je istoj podnet. 

Međutim, Komisija naglašava činjenicu da nije u sklopu njenog mandata da oduzima imunitet zvaničnicima EULEX-a. Suprotno onom što je navedeno u pomenutom članku, Komisija niti preporučuje a i ne dodeljuje nikakve novčane nadoknade podnosiocima žalbi.

Komisija naglašava da su sve pretpostavke o sadržini i ishodu slučaja isključiva odgovornost autora teksta i urednika. Za žaljenje je činjenica da nije sprovedena adekvatna istraga u vezi sa člankom i da je javnosti data senzacionalna i obmanjujuća informacija.

Radi više informacija o Komisiji i radu na slučajevima, molimo posetite sledeći sajt:  www.hrrp.eu.

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao jedan nezavistan mehanizam odgovornosti za navodna kršenja ljudskih prava, razmatraće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu tokom sprovođenja  svog izvršnog  mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će sprovoditi  sa nepristrasnošću i integritetom.