Komisija za razmatranje ljudskih prava -
zasedanje

Broj                    01-2017
Datum                13.januar 2017.godine
Kontakt              John J Ryan

Saopštenje za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Komisija za razmatranje ljudskih prava (čitaj Komisija) je od 09. do 11. januara 2017. godine održala svoje 32-o zasedanje. Komisija je donela jednu (1) odluku o osnovanosti, zatim jednu (drugu po redu) odluku o sprovođenju svojih ranijih preporuka od strane Šefa Misije, (čitaj dalje: ŠM), dve (2) odluke o sprovođenju svojih preporuka od strane ŠM-a i dve (2) odluke o prihvatljivosti.

Komisija je konstatovala da je bilo povrede člana 13. Evropske konvencije za ljudska prava u slučaju br. 2013-21 Thomas Rüsche protiv EULEX-a. Komisija je preporučila da ŠM prizna da su okolnosti slučaja dovele do kršenja žaliočevih prava što se može pripisati postupcima i/ili propustima EULEX-a na Kosovu tokom sprovođenja svog izvršnog mandata kao i da dostavi primerak odluke tužiocima iz EULEX-a

Komisija je izjavila da se ŠM nije pridržavao njihovih preporuka koje su dali u slučaju br. 2011-20 X i 115 ostalih žalilaca protiv EULEX-a i pozvala ŠM-a da komisiji dostavi novije informacije, o daljem napretku pitanja, najkasnije do 28. februara 2017. godine.

Komisija je izjavila da je u slučaju br. 2014-18 Fitim Maksutaj protiv EULEX-a i u slučaju br. 2014-37 Y.B. protiv EULEX-a ŠM delimično sproveo njihove preporuke i stoga je komisija odlučila da zaključi dalje ispitivanje ovih slučajeva. Komisija je konstatovala u slučaju br. 2014-10 J.Q. protiv EULEX-a takođe i u slučaju br. 2015-04 Nazmi Maloku protiv EULEX-a da su obe žalbe neprihvatljive.

Trenutno je četrdeset šest (46) žalbi na čekanju pred Komisijom. Petnaest (15) slučajeva je prosleđeno ŠM-u radi dobijanja njenih zapažanja a četrnaest (14) slučajeva je u razmatranju.

Sve odluke na engleskom jeziku su objavljene na internet stranici Komisije, a verzije na albanskom i srpskom jeziku će biti objavljene nakon prevoda istih: www.hrrp.eu

Naredna sednica Komisije je zakazana da se održi od 06. do 08. marta 2017. godine. 

Napomena za urednika;
Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.