Saopštenja za štampu 2010.god.

 • 10. decembar 2010. god. (sastanak od 6-og do 8-og decembar 2010 god.)
  Komisija za reviziju ljudskih prava je održala četvrtu sednicu u Prištini, od 06. do 08. decembra 2010. god. Komisija je pregledala i proglasila neprihvatljivim dve žalbe, uputila je dve žalbe šefu misije EULEKS-a za zapažanja i zatražila je dodatne informacije o pet žalbi. 
 • 9. novembar 2010. god.
  Poziv medija i štampe da učestvuju na informativnoj sednici komisije za reviziju ljudskih prava koja je organizovana na severnom delu Mitrovice 11. novembra 2010. god.
 • 05. avgust 2010 godine
  Poziv štampanim i drugim medijima da kontaktiraju Komisiju za Reviziju Ljudskih Prava.
 • 11. jun 2010 godine (sastanak od 9-og do 11-og juna 2010 godine)
  Komisija za Reviziju Ljudskih Prava postao je operativan 9 juna 2010 godine. Tokom svog prvog redovnog sastanka održanog od 9 do 11 juna 2010 godine Komisija je usvojio svoj  Poslovnik o Radu i održao sastanke sa Ombudsmanom na Kosovu; Diretorom za Ljudska Prava i Zajednice i Šefom OEBS-ovog Odeljenja za Praćenje Pravosuđa; Šefom Kancelarije UNHCHR-a na Kosovu i Šefom Kancelarije SE na Kosovu. Pored toga, Komisija se sastao sa lokalnim NVO uključenim u sektor ljudskih prava.
 • 6. maj 2010 godine (sastanak od 4-og do 6-og maja 2010 godine)
  Članovi Komisije za Reviziju Ljudskih Prava imenovani su 4-og maja 2010 godine. Od 4-og do 6-og maja 2010 godine Komisija je održao preliminarni sastanak planiranja na kojem je razmotren njegov Poslovnik o Radu, raspored održavanja sastanaka i kampanja dosezanja koja će otpočeti u bliskoj budućnosti.

22.09.2011