Ispunjavanje Žalbenog Obrasca

Ispunjavanje Žalbenog Obrasca

Poželjno je da žalba bude napisana čitko i da bude iskucana.

Obrazac treba da uključuje sve neophodne detalje da bi se, ako je potrebno, kontaktirao podnosilac.

Ukoliko podnosilac pruža dokumentovane dokaze, treba da budu podnete čitke kopije. Nemojte slati vaše originalne dokumente.  

Dokumenti treba da budu navedeni u redosledu po datumu, numerisani i treba da budu ukratko opisani (npr. pismo, nalog, presuda, žalba, itd.).

Žalbi će biti dodeljen broj slučaja. Broj slučaja mora biti naveden u kompletnoj budućoj korespodenciji. Ukoliko podnosilac već ima žalbu upućenu Odboru, on/ona mora obavestiti Odbor o broju slučaja na koji se odnosi ta ranija žalba.

Ukoliko podnosilac, iz nekog razloga, ne želi da njegov/njen identitet bude objavljen, on/ona treba da popuni odgovarajući deo žalbenog obrasca.