Gdin. Petko Petkov


Gdin Petko Petkov magistrirao pravo na Univerzitetu u Sofiji. Od 2005. do 2007. godine bio je mlađi sudija Okružnog suda u Sofiji, a od 2007. godine sudija Krivičnog odeljenja Okružnog suda u Sofiji. Tokom svoje karijere sudije za krivična dela radio je na hiljadama slučajeva i u njegovom radu je osnovno pravilo bilo da se uvek pridržava principa EKLJP i prakse rada Evropskog Suda za Ljudska Prava.

Od 2014. do 2015. godine imenovan je kao ekspert za zamenika ministra pravde Republike Bugarske. Tokom tog perioda bio je odgovoran za zastupanje zemlje pred Evropskim sudom za ljudska prava i morao je obezbediti metodološko vodstvo i kontrolu nad radom Direktorata u okviru Ministarstva. Pored dužnosti vezanih za uspostavljanje metode rada (modus operandi) procesnog zastupanja pred ESLJP, on je bio direktno uključen u izradu zakonskih amandmana vezanih za pravosuđe.

Od 2012. do 2015. godine bio je gostujući predavač u krivičnom pravu i krivičnom postupku na Nacionalnom institutu za obuku u pravosuđu, gdje je proširio i razvio svoje znanje na više teoretskom i akademskom nivou.

Pridružio se EULEX-u na KOSOVU 2017. godine kao Međunarodni sudija za krivična dela gde je radio do kraja izvršnog mandata Misije 2018. godine. Trenutno je Tematski vodeći nadzornik za zločine pod Međunarodnim Zakonom u EULEX-u.

Gdin Petkov je imenovan za rezervnog člana Komisije za razmatranje ljudskih prava od strane Šefice Misije EULEX-a na Kosovu dana 19. decembra 2018. godine.