Gña. Marina Mancini


Marina Manćini je vanredni profesor međunarodnog prava na Mediteranskom univerzitetu u Ređo Kalabriji, gde takođe predaje pravo Evropske unije (od 2015. godine). Takođe je vanredni profesor međunarodnog krivičnog prava na Univerzitetu LUISS u Rimu (od 2007. godine).

Profesor Manćini je objavila brojne publikacije u oblastima zakona o ljudskim pravima, međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog krivičnog prava. Autorka je knjiga „Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale” [Stanje rata i oružani sukob u međunarodnom pravu] (Torino, Giappichelli, 2009) i „Statualita e non riconoscimento nel diritto internazionale” [Državnost i nepriznavanje u međunarodnom pravu] (Torino, Giappichelli, 2020). Takođe je član Uređivačkog odbora Italijanskog godišnjaka međunarodnog prava.

Profesor Manćini ima značajno iskustvo u finansiranim istraživačkim projektima u oblastima zakona o ljudskim pravima, međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog krivičnog prava. Trenutno je italijanski član Upravnog odbora COST Action CA18228 - Global Atrociti Justice Constellations (2019-2023).

Profesorka Manćini je diplomirala pravo, summa cum laude, na Univerzitetu LUISS 1998. godine, a doktorirala je međunarodno pravo na Univerzitetu Sapienza u Rimu 2003. godine. Bila je post-doktorant iz međunarodnog prava na Univerzitetu LUISS (2003-2005) i viši predavač međunarodnog prava na Mediteranskom univerzitetu u Ređo Kalabriji (2005-2015).

Primljena je u Rimsku advokatsku komoru (Ordine degli Avvocati di Roma) 2002. godine i redovno pruža savete o pitanjima međunarodnog prava, uključujući i kršenja ljudskih prava.

Profesorku Manćini je 3. aprila 2023. godine Šef Misije EULEX na Kosovu imenovao za člana Komisije za razmatranje ljudskih prava.