G-din Guénaël Mettraux


Dr Guénaël Mettraux je diplomirao pravo na Univerzitetu Lausanne (Švajcarska), i stekao zvanje magistra prava (LLM) o međunarodnom pravu na Londonskom Univerzitetskom Koledžu i doktorirao u Londonskoj Školi Ekonomije i Političkih Nauka.

Dr Mettraux radi kao branilac i konsultant pred međunarodnim krivičnim pravosuđem (ICTY, ICC, STL i ECCC). U protekloj deceniji, zastupao je nekoliko visoko-rangiranih vojnih i civilnih vođa optuženih za međunarodne zločine. Savetovao je vlade i NVO-e o različitim pitanjima koja se odnose na regulatorne režime, krivična suđenja, zakonodavstva i tranzicionu pravdu.

Dr Mettraux je trenutno profesor na Univerzitetu u Amsterdamu (Holandija) i gost predavač na Univerzitetu u Fribourg-u (Švajcarska).

Intenzivno radi objave u polju međunarodnog krivičnog zakona. Njegovi naučni radovi obuhvataju tri knjige: Međunarodna krivična dela i ad hok Tribunali (Izdavaštvo Univerziteta Oxford, 2005), Perspektive na Nirnberškom suđenju (Izdavaštvo Univerziteta Oxford, 2008) i Zakon o komandnoj odgovornosti (Izdavaštvo Univerziteta Oxford, 2009), koja je nagrađena Lieber-ovom nagradom od Američkog društva za međunarodno pravo. Dr Mettraux je član Uređivačkog Odbora Žurnala Međunarodne Krivične Pravde i Odbora Urednika Magazina Međunarodnog Krivičnog Zakona.