Gđa. Anna Bednarek


Anna Bednarek je diplomirala na Univerzitetu Gdansk u Poljskoj, stekla zvanje magistar prava 1994. godine i položila poljski državni pravosudni ispit 1997. godine. Postidiplomske studije je završila kao građanski sudija na poljskoj Akademiji nauka u Varšavi, kao i postdiplomske studije na Institutu nauka za zemlje u razvoju na Univerzitetu u Varšavi 2008/2009. godine.  Gđa Bednarek je radila kao viši stručnjak u Kancelariji zastupnika poljske vlade pri evropskom ComEULEX Kosovo i na Sudu za ljudska prava, Odsek za ljudska prava i nacionalne manjine, Odseku za pravne poslove i sporazume Ministarstva spoljnih poslova Poljske, Varšava. Bila je i član delegacije poljske Vlade na 54. sednici Komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Imenovana je na položaj sudije Okružnog suda u Varšavi od juna 1998. do 2001. godine. Radila je i kao konzul Poljske ambasade u Rimu, Italiji, od 2001. do 2007. godine. Radila je kao sudija u Okružnom sudu u Varšavi od aprila 2007. do januara 2009. godine. Nakon toga je imenovana na položaj EULEX sudije u Specijalnoj komori Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku povereničku agenciju, gde je radila od januara 2009. godine.

Gđa Bednarek je izabrana za rezervnog člana EULEX Komisije za razmatranje ljudskih prava (Komisija) od strane šefa Misije EULEX Kosovo 25. maja 2011. godine, a 12. jula 2011. godine šef misije EULEX imenovao ju je za stalnog člana Komisije. Nakon toga, gđa Bednarek je radila kao sudija pri Okružnom sudu u Varšavi od januara 2012. do septembra 2015. godine. Učestvovala je kao ko-autor i savetnik u projektu Helsinške fondacije u Poljskoj, koji je imao za cilj da objavi Priručnik za sudije i tužioce pod nazivom “Jednako postupanje sa strankama u postupku ” 2015. godine. Priručnik je objavljen februara 2016. godine. Od septembra 2014. do juna 2015. godine gđa Bednarek je sarađivala sa Institutom za pravnu inicijativu Centralne i Istočne Evrope (CEELI)  u Pragu, Češka, u projektu koji je imao za cilj da objavi “Sudski priručnik o nezavisnosti, nepristrasnosti i integritetu pravosuđa: tematska zbirka međunarodnih standarda, politika i najboljih praksi“. Priručnik je objavljen  juna 2015. godine.

U aprilu 2015. godine CEELI u Pragu ju je pozvao da učestvuje u projektu "Suđenje u demokratskom društvu", u okviru kojeg je predsednike sudova u Tunisu podučavala međunarodnim standardima za ljudska prava. Oktobra 2013. godine gđa Bednarek je kao predavač učestvovala u projektu Fondacije za saradnju između Poljske i Ukrajine (PAUCI) iz Varšave i održala seminare na ukrajinskim univerzitetima (Lvov, Kharkov, Donetsk) na temu: “Jačanje kontrolne funkcije pravosuđa kao ravnoteže među organima vlasti u Ukrajini”.

Godine 2008. učestvovala je kao predavač u projektu “Trgovina ljudima-obuka za sudije”, koji je imao za cilj  borbu protiv trgovine ljudima i ropstva. Ovaj projekat je organizovala Fondacija La Strada u Varšavi, Poljskoj, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Poljske i Ambasadom Velike Britanije u Varšavi. Gđa Bednarek je takođe radila za Amnesty International kao menadžer projekta u Poljskoj koji je imao za cilj objavu Priručnika o obrazovanju o ljudskim pravima. 

Gđu Bednarek je šef Misije EULEX Kosovo postavio za rezervnog člana Komisije za razmatranje ljudskih prava 14. oktobra 2016. godine.