Gđa. Anna Autio


Anna Autio je dipl. na Univerzitetu Oksford, dipl. Pravni fakultet Univerziteta u Sidneju, sertifikat za trans-nacionalne studije na Univerzitetu u Ženevi, diploma završene pravne prakse na Pravnom Koledžu u Australiji, i magistar na Kraljevom Koledžu (King’s College) u Londonu. Primljena je kao advokat na Vrhovnom Sudu u Novom Južnom Velsu, u Australiji, 2007. godine.

Gđa Autio ima veliko iskustvo u radu na međunarodnim zakonima o ljudskim pravima i programima ljudskih prava, posebno u konfliktnim, post-konfliktnim i tranzicionim okruženjima. Teme njenog rada u oblasti ljudskih prava uključuju građanska i politička prava, vladavinu prava i pristup pravdi, kao i prava žrtava oružanog sukoba, žena, dece, autohtonih naroda, manjina i drugih ugroženih grupa.

Gđa Autio je radila za Svetsku banku u Vašingtonu, vodeći njihov fond za ljudska prava i stvaranje novog Fonda za ljudska prava i razvoj, kao i pružanje tehničkih saveta i obuke o ljudskim pravima. Takođe je radila je i za UNESCO u Maroku i Tunisu, na čelu kancelarije Tunisa u organizaciji i podršci tuniskoj vladi, ustavnim vlastima i civilnom društvu u oblastima slobode izražavanja, rodne i bezbednosne reforme, i vodila projekat slobode izražavanja u Egiptu, Libiji, Maroku, Siriji, Tunisu i Jemenu. Gđa Autio je takođe radila kao pravni službenik za UNEP u Ženevi, a kao advokat usredsredila se na Javno međunarodno pravo i Zakon Evropske Unije sa međunarodnim pravnim firmama u Briselu.

Šefica Misije EULEX-a je 26. juna 2019. godine imenovala gđu Autio za člana Komisije za razmatranje ljudskih prava.