Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Broj: 05-2021
Datum: 20. septembar 2021. god.

Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

septembra 2021. godine. Komisija je zasedala elektronskim putem. septembra 2021. godine. Komisija je zasedala elektronskim putem.

Tokom sednice Komisija je razmatrala dva (2) slučaja:

1. Slučaj 2018-01 Y.B.2 protiv EULEX-a. Dana 16. septembra 2021. godine, Komisija je usvojila svoju Odluku o prihvatljivosti i osnovanosti slučaja. U svojoj odluci komisija je odbila zahtev žalioca za postavljanje privremenih mera. Komisija je takođe odbila zahtev Misije da slučaj skine sa svoje liste predmeta. U pogledu žalbe na povredu prava na pretpostavku nevinosti, zaštićenog članom 6 (2) Evropske konvencije o ljudskim pravima, Komisija je ovu žalbu odbacila kao očigledno neosnovanu. U pogledu pritužbe na povredu prava na poštovanje privatnog života, zaštićenog članom 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima, Komisija je utvrdila da izjave tužioca EULEX-a u televizijskom intervjuu predstavljaju neopravdano mešanje u ugled podnosioca žalbe te je stoga povređen član 8. Komisija je pozvala Misiju da dâ javnu izjavu kojom priznaje da su okolnosti iz slučaja dovele do kršenja žaliočevih prava kao rezultat postupka koji se može pripisati EULEX-u tokom sprovođenja svog izvršnog mandata.

2. Slučaj br. 2019-01 G.T. protiv EULEX-a. Dana 16. septembra 2021. godine, Komisija je usvojila Drugu po redu Odluku o sprovođenju preporuka Komisije za razmatranje ljudskih prava. Komisija je konstatovala da je Misija propratila i sprovela neke ali ne i sve preporuke koje je Komisija dala. Konkretno, Komisija je mišljenja da Misija nije priznala kršenje prava žalioca i nije stupila direktno u kontakt sa žaliocem kako bi ustanovili potrebu za daljim obezbeđivanjem bezbednosti tokom davanja iskaza od strane žalioca u Srbiji. Komisija žali zato što Misija još jednom nije uspela da ispuni ove dve preporuke. Štaviše, Komisija je ponovila da je Misija odgovorna da pruži efikasan pravni lek za kršenja ljudskih prava koja je počinila u ovom konkretno slučaju, i da Misija ne može da prosledi svoje obaveze prema ljudskim pravima trećim stranama. Komisija je zatražila od Misije da ovu Odluku prosledi relevantnim zvaničnicima unutar Misije kao i organima vlasni izvan nje. Komisija je odlučila da zaključi ispitivanje ovog slučaja.

Odluke Komisije, Pravilnik o radu i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu.

 Napomena za urednika:

Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.