Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Izjava za štampu

Broj                         04-2019
Datum 16. septembar 2019. god.

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (Komisija) održala je svoje 42 zasedanje od 10. do 12. septembra 2019. godine.

Ovo je bilo prvo zasedanje komisije u svom punom sastavu nakon imenovanja gđe Anne Autio u junu 2019. godine kao spoljnog člana komisije.

Tokom zasedanja Komisija je razmatrala pet predmeta:

1. Slučaj 2016-11 Anđelija Brakus protiv EULEX-a. Dana 11. septembra 2019. godine, Komisija je proglasila žalbu prihvatljivom i pozvaće stranke da podnesu svoje komentare povodom osnovanosti žalbe.

2. Slučaj 2016-12 U.F. protiv EULEX-a. Dana 11. septembra 2019. godine, Komisija je proglasila žalbu prihvatljivom i pozvaće stranke da podnesu svoje komentare povodom osnovanosti žalbe.

3. Slučaj 2016-13 Miomir Krivokapić protiv EULEX-a. Dana 11. septembra 2019. godine, Komisija je proglasila žalbu prihvatljivom i pozvaće stranke da podnesu svoje komentare povodom osnovanosti žalbe.

4. Slučaj 2016-15 Dragan Janačković protiv EULEX-a. Dana 11. septembra 2019. godine, Komisija je proglasila žalbu prihvatljivom i pozvaće stranke da podnesu svoje komentare povodom osnovanosti žalbe.

5. Slučaj 2016-28 S.H. protiv EULEX-a. Dana 11. septembra 2019. godine, Komisija je konstatovala da EULEX nije sproveo efikasnu istragu povodom nestanka člana porodice podnosioca žalbe i nije informisao žalioca. Ishod toga je da je komisija konstatovala da je Misija bila odgovorna za kršenje proceduralnog dela prava žalioca na život kao što je garantovano članom 2. Evropske Konvencije za ljudska prava, i za kršenje prava žalioca na slobodu od nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja, garantovanog članom 3. Evropske Konvencije za ljudska prava.

Komisija će dati nekoliko preporuka Šefu Misije EULEX-a.

Odluke komisije, Pravilnik o radu kao i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu.

 Napomena za urednika;

Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog  mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom.