Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Broj:02-2021
Datum:25. maj 2021. godine

Izjava za štampu – Komisija za razmatranje ljudskih prava

Komisija za razmatranje ljudskih prava, (čitaj: Komisija) održala svoju 50 sednicu dana 29. aprila 2021. godine. Komisija je zasedala elektronskim putem.

Tokom sednice Komisija je razmatrala tri (3) slučaja:

1.Slučaj br. 2016-09 Slobodan Trifunović protiv EULEX-a. Dana 29. aprila 2021. godine, Komisija je usvojila Propratnu odluku o sprovođenju preporuka komisije za razmatranje ljudskih prava. Kao preliminarno pitanje, Komisija je napomenula da se prava žalioca u ovom slučaju još uvek krše zato što slučaj njegovog nestalog rođaka još uvek nije istražen. Komisija je mišljenja da dosadašnji koraci koje je Misija preduzela ili predložila u cilju rešavanja nalaza i preporuka Komisije ne pružaju adekvatan ili efikasan odgovor na kršenje prava podnosioca žalbe. Komisija je pozvala Misiju da još jednom razmotri preporuke koje je Komisija dala a koje nije još uvek sprovela, i da je obavesti o ishodu tih razmatranja. Komisija je dalje pozvala Misiju da usvoji mere kao odgovor na preporuke Komisije koje će u potpunosti prikazati istinsku posvećenosti Misije da se pridržava standardima ljudskih prava i kao bi ispravila ozbiljnu štetu nanetu žaliocu u ovom slučaju. Komisija je odlučila da ovaj slučaj ostavi otvoren radi mogućeg daljeg praćenja.

2.Slučaj br. 2016-10 Dragiša Kostić protiv EULEX-a. Dana 29. aprila 2021. godine, Komisija je usvojila Propratnu odluku o sprovođenju preporuka komisije za razmatranje ljudskih prava. Kao preliminarno pitanje, Komisija je napomenula da se prava žalioca u ovom slučaju još uvek krše zato što slučaj njegovog nestalog rođaka još uvek nije istražen. Komisija je mišljenja da dosadašnji koraci koje je Misija preduzela ili predložila u cilju rešavanja nalaza i preporuka Komisije ne pružaju adekvatan ili efikasan odgovor na kršenje prava podnosioca žalbe. Komisija je pozvala Misiju da još jednom razmotri preporuke koje je Komisija dala a koje nije još uvek sprovela, i da je obavesti o ishodu tih razmatranja. Komisija je dalje pozvala Misiju da usvoji mere kao odgovor na preporuke Komisije koje će u potpunosti prikazati istinsku posvećenosti Misije da se pridržava standardima ljudskih prava i kao bi ispravila ozbiljnu štetu nanetu žaliocu u ovom slučaju. Komisija je odlučila da ovaj slučaj ostavi otvoren radi mogućeg daljeg praćenja.

3.Slučaj br. 2019-01 G.T. protiv EULEX-a. Dana 29. aprila 2021. godine, Komisija je usvojila Propratnu odluku o sprovođenju preporuka komisije za razmatranje ljudskih prava. Komisija je napomenula da je Misija propratila i sprovela neke ali ne i sve preporuke koje je komisija dala. Konkretno, Komisija je mišljenja da Misija nije priznala povredu prava podnosioca žalbe i nije stupila u kontakt direktno sa podnosiocem žalbe kako bi utvrdila potrebu za dodatnim bezbednosnim merama zbog svedočenja žalioca u Srbiji. Komisija je još jednom pozvala Misiju da ispuni ove dve preporuke. Pored toga, Komisija je napomenula da odgovornost za pružanje efikasnog pravnog leka za kršenja prava koja je počinila Misija jeste i ostaje u potpunosti na samoj Misiji. U meri u kojoj Misija preko Šefa Misije nije u mogućnosti ili ne želi da u potpunosti usvoji korektivne preporuke koje je Komisija dala, ostaje kao njena odgovornost da pronađe alternativna sredstva i metode rešenja koja pružaju efikasan pravni lek za kršenja koja se utvrdilo da je ista počinila. Komisija je odlučila da ovaj slučaj ostavi otvoren radi mogućeg daljeg praćenja.

Odluke Komisije, Pravilnik o radu i Godišnji izveštaji su objavljeni na internet stranici komisije na engleskom, albanskom i srpskom jeziku: www.hrrp.eu

 Napomena za urednika:

Komisija za Razmatranje Ljudskih Prava (KRLjP) EULEX-a na Kosovu, kao nezavisni mehanizam za odgovornost za navodna kršenja ljudskih prava, razmotriće žalbe bilo koje osobe koja tvrdi da je žrtva kršenja ljudskih prava od strane EULEX-a na Kosovu u izvršavanju svog izvršnog mandata. KRLjP ne predstavlja sudsko ili disciplinsko telo. Ovim mehanizmom će se jedino razmotriti da li je izvršeno kršenje ljudskih prava i pripremiće se preporuke za korektivne mere. KRLjP je nezavisna u izvršavanju svojih funkcija, koje će izvršavati sa nepristrasnošću i integritetom