Ankesat

Tabela e jurisprudencës e Panelit

Ankesat

Vendimet mbi papranueshmëri/të hequra nga lista Vendimet mbi pranueshmëri/ankesat pjesërisht të pranueshme

 

06.07.2023

2021-01 N.M.

07.07.2022

2019-02 Driton Hajdari dhe Teuta Bici-Hajdari

20.10.2020

2020-01 Reihan Kaja

18.08.2022

2016-29 Slađana Savic

18.08.2022

2011-20 X dhe 115 ankues të tjerë

29.06.2022

2018-01 Y.B. 2

16.09.2021

2018-01 Y.B. 2
2019-01 G.T.

29.06.2021

2016-32 Biljana Đorđević
2016-22 Radmila Šapić
2016-19 Dušan Milosavljević
2016-16 Dobrivoje Vukmirović

29.04.2021

2016-09 Slobodan Trifunović
2016-10 Dragiša Kostić
2019-01 G.T

26.03.2021

2016-15 Dragan Janačković
2016-20 Dragica Cerimi
2016-21 Milanka Citlucanin
2016-30 Svetlana Dordevic

12.02.2021

2016-14 Milan Adancić
2016-13 Miomir Krivokapić

11.12.2020

2019-01 G.T
2016-28 S.H
2016-24 Vesko Kandić
2016-23 Q.J.
2016-22 Radmila Šapić
2016-17 Milijana Avramović
2016-11 Petar Brakus

04.06.2020

2016-28 S.H
2019-01 G.T
2016-17 Milijana Avramović
2016-23 Q.J

12.02.2020

2016-18 P.K.

19.06.2019

2018-03 E.V.

27.03.2019

2018-04 Afrim Islami

15.01.2019

2018-02 D.W

24.05.2018

2017-05 Hysni Gashi

2017-06 Feriz Gashi

2017-07 C.X.

19.04.2018

2017-01 A.Z

2016-35 Ndërmarrja Hoteliere Turistike Iliria Deçan

2016-34 R.I

17.10.2017

2016-05 Axhemi Zyhdi

2016-06 dhe 2017-04 Shpresim Uka

2016-07 Mentor Qela

2016-08 Hamdi Hasani

2016-25 Hilmi Krasniqi

2016-26 T.G.

2016-27 Afrim Islami

2016-33 Agron Bytyci

2016-36 Namon Statovci

2017-03 Alfred Bobaj

13.06.2017

2015-02 Ramadan Hamza

2015-16 Vuleta Voštić

2015-14 Miodrag Konić

07.03.2017

2015-05 Teresa Peters
2015-11 Zvonimir Jovanovic
2015-15 Đorđe Šmigić
2015-06 X.C.
2015-12 U
Valon Jashari 2016-04
M.N 2014-35
Skender Jashari 2016-01
V.E. 2016-02

13.02.2020

2016-10 Dragiša Kostič

12.02.2020

2016-12 U.F.

2016-13 Miomir Krivokapić

2016-16 Dobrivoje Vukmirović

11.12.2019

2017-02 Zufe Miladinović

2016-17 Milijana Avramović

2016-14 Milan Ađančić

2016-09 Milorad Trifunović

2011-20 X dhe 115 ankues të tjerë

11.09.2019

2016-11 Anđelija Brakus

2016-12 U.F.

2016-13 Miomir Krivokapić

2016-15 Dragan Janačković

2016-28 S.H.

19.06.2019

2016-09 Milorad Trifunović

2016-10 Dragiša Kostić

2016-14 Milan Ađančić

2017-02 Zufe Miladinović

2011-27 F. dhe Të tjerë

28.03.2019

2016-28 S.H

27.03.2019

2011-20 X dhe 115 ankues të tjerë

27.03.2019

2017-02 Zufe Miladinovic

05.12.2017

2011-27 F. dhe të tjerë

13.06.2017

2011-27 F. dhe të Tjerë

13.06.2017

Vendimi pasues në lëndët e mëhershme ku është konstatuar shkelje

2013-21 Thomas Rüsche

07.03.2017

2014-34 Rejhane Sadiku-Syla

Vendimi i dytë pasues në lëndën e mëhershme ku është konstatuar shkelje

2014-32 L.O.

Vendimi pasues në lëndën e mëhershme ku është konstatuar shkelje

2014-11 to 2014-17 Zlata Veselinović

09.01.2017

2014-10 J.Q

10.01.2017

2015-04 - Nazmi Maloku

10.01.2017

2011-20 X dhe 115 ankues të tjerë
2014-37 Y.B.

11.01.2017

2014-18 Fitim Maksutaj

2013-21 Thomas Rüsche

 

19.10.2016

2014-11 deri 2014-17 Zlata Veselinović
2014-37 - Y.B. kundër EULEX-it
2014-32 - L.O. kundër EULEX-it
2014-34 Rejhane Sadiku-Syla

27.06.2016

2014-39 Musli Hyseni
2015-01 Milos Jokić
2015-07 Dobrivoje Radovanović

2015-09 Driton Hajdari
2016-03 Afrim Islami

 

29.02.2016

2014-36 Z.A.
2015-03 Dekart Shkololli
2015-08 Afrim Berisha
2015-10 Shaban Syla
2015-13 W.D.

29.02.2016

Vendimi pasues në lëndët e mëhershme ku është konstatuar shkelje:

2012-22 Desanka and Zoran Stanisić


 

11.11.2015

2014-02 Milica Radunović

11.11.2015

2012-22 Desanka and Zoran Stanisić

2014-18 Fitim Maksutaj
2014-32 L.O.

Vendimi pasues në lëndët e mëhershme ku është konstatuar shkelje:

2011-20 X dhe 115 ankues të tjerë

2013-03 Goran Becić

 

29.09.2015

2014-11 to 2014-17 D.W., E.V., F.U., G.T., Zlata Veselinović, H.S., I.R.
2014-34 Rejhane Sadiku-Syla

15.06.2015

2014-38 Slavica Mikić
2014-40 Avni Hajdari
2014-41 Liridona Mustafa - Sadiku
2014-42 Bujar Zherka

 

20.04.2015

2014-05 Mazlam Ibrahimi
2014-24 J.Q.
2014-30 Adbij Sabani
2014-31 K.P.
2014-33 Arben Krasniqi

20.04.2015

2011-20 X. dhe 115 ankues të tjerë

2013-05 deri 2013-14 K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T.

02.03.2015

2014-26 Ajet Kaçiu
2014-27 Qerim Begolli
2014-29 Shemsi Musa

 

10.11.2014

2013-27 Shaban Kadriu (re-examination)
2014-04 Tomë Krasniqi (re-examination)
2014-09 Rifat Kadribasic
2014-19 Fahri Rexhepi
2014-21 Shefki Hyseni
2014-23 Shaip Selmani
2014-25 Nuha Beka
2014-28 Selatin Fazliu

10.11.2014

2013-03 Goran Becić

Vendimi pasues në lëndët e mëhershme ku është konstatuar shkelje:

2012-14 Valbone Zahiti

25.08.2014

2014-01 Nexhat Qubreli
2014-08 C.X.
2014-20 Mensur Fezaj
2014-22 Ismail Krapi

25.08.2014

2012-21 Mirko Krlić

Vendimi pasues në lëndët e mëhershme ku është konstatuar shkelje:

2011-07 W

26.05.2014

2013-23 V
2013-26 Selami Taraku
2013-27 Shaban Kadriu
2014-03 A.Z.

2014-04 Tomë Krasniqi
2014-06 B.Y.
2014-07 Fitore Rastelica

26.05.2014

2013-03 Goran Becić

Vendimi pasues në lëndët e mëhershme ku është konstatuar shkelje:

2012-19 H, 2012-20 G

07.04.2014

2013-04 J. (rishqyrtim)
2013-18 J.D. and M. Vuković
2013-22 Gani Gashi
2013-24 Emin Maxhuni
2013-25 Milorad Rajović

 

03.02.2014

2012-23 Predrag Blagić
2013-04 J
2013-15 Gani Zeka
2013-17 Ramadan Rahmani

03.02.2014

2012-14 Valbone Zahiti

Vendimi pasues në rastin ku është konstatur shkelje:

2012-09 A, 2012-10 B, 2012-11 C, 2012-12 D.

25.11.2013

2013-01 I
2013-19 U
2013-20 Shaip Gashi

25.11.2013

Vendimi pasues në rastin ku është konstatur shkelje:

2011-07 W.

10.08.2013

2012-17 E
2013-02 Arsim Krasniqi
2013-16 Almir Susaj

10.08.2013

2012-19 H, 2012-20 G

7.06.2013
2012-18 Hamdi Sogojeva

20.06.2013
2012-09 A., 2012-10 B., 2012-11 C., 2012-12 D.

7.06.2013

2011-14 Valbone Zahiti

10.04.2013
2012-06 Z.
2012-13 Bejtush Gashi
2012-15 Shefqet Emerllahu
2012-16 Kristian Kahrs

 

10.04.2013
2011-07 W.
2012-09 A., 2012-10 B., 2012-11 C., 2012-12 D.

 

   
 
05.10.2012
2011-28 Y.
 
05.10.2012
2011-07 W.
2011-20 115 X. dhe ankues të tjerë

 

 

20.3.2012
2011-19 Sefer Sharku
2011-21 Ventor Maznikolli
2011-23 Hashim Rexhepi
2011-25 Shaip Gashi

23.11.2011
Vendimet pasuese në rastet e mëparshme ku ishte konstatur shkelje

2010-01 Djeljalj Kazagic

2010-07 Blerim Rudi

 

 

 

14.9.2011
2011-02 Chamalagai Krishna Bahadur
2011-04 Besim Berisha
2011-05 SH.P.K. "Syri"
2011-08 Anton Rruka
2011-10 Dejan Jovanovic
2011-14 Lindita Shabani 

14.9.2011
2010-02 Sadik Thaqi 
2010-03 Osman Mehmetaj
2010-04 Feti Demolli 
2010-05 Mursel Hasani
2010-06 Latif Fanaj 
--> përmbledhje e vendimeve të “Dubravës”

08.06.2011
2010-09 Burim Ramadani
2011-09 Bojan Mirkovic
2011-17 Faik Azemi

08.04.2011
2011-03 Afrim Mustafa

23.02.2011
2010-08 Velimir Krstic
2010-15 Faton Sefa

08.06.2011
2010-07 Blerim Rudi

 

08.04.2011
2010-01 Djeljalj Kazagic

 

 

07.12.2010
2010-14 Lulzim Gashi
2010-16 Cyma Agovic

14.09.2010
2010-10 Horst Proetel
2010-11 Laura Rudi
2010-12 Hunaida Pasuli
2010-13 Punëtor i EULEX-it

 

updated 25.03.2019