LAJME

Paneli ka mbajtur seancën e 42-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) mbajti seancën e 42-të më 10-12 shtator 2019.

Lexo më shumë

Buletini informativ i 17-të

Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka publikuar buletinin e 16-të informativ, ku mbulon periudhën korrik - tetor 2017 . Në buletin:

  • Seanca e fundit e Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
  • Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut gjatë seancës, e martë 17 tetor 2017
  • Takimi me shefen e Misionit të EULEX-it Kosovë
  • Publikimi i lëndëve të Panelit nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut – Pjesa e jurisprudencave të juridiksioneve të tjera
  • Dorëheqja e znj. Elka Ermenkova, anëtare e EULEX-it, Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
  • Dorëheqja e znj. Noora Aarnio, zyrtare ligjore, Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
  • Publikimi i vendimeve
  • Numri i lëndëve
  • Statistikat e lëndëve
  • Seanca e radhës së Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut
Teksti i plotë mund të gjendet këtu

Raporti vjetor i Panelit 2018

Ky është raporti vjetor i nëntë i Panelit për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli), i cili mbulon periudhën nga 1 janari 2018 deri më 31 dhjetor 2018.

Ky raport është përgatitur dhe i është paraqitur Misionit, anëtarëve dhe shteteve kontribuese të BE-së, si dhe publikut me qëllim të informimit rreth zhvillimit të praktikës gjyqësore dhe aktiviteteve të Panelit.

Raporti mund të lexohet këtu